fbpx

SERVEIS ENERGÈTICS

 • Consultoria i assessorament energètic. Optimització de contractes, consums i les seves despeses econòmiques derivades.
 • Especialistes en energies renovables.
 • Serveis clau en mà d’instal·lacions fotovoltaiques on / off grid.
 • Gestió d’ajuts i subvencions.

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

SIE Enginyers assessora als seus clients en la gestió energètica del seu establiment.

 • Anàlisi de contractes de serveis (modalitat, tarifa, condicions).
 • Ajust i optimització de potències contractades.
 • Auditories energètiques. Optimització de consum, horaris i simultaneïtat.
 • Propostes de millora en eficiència energètica.
 • Monitorització de consums energètics.
 • Quantificació econòmica d’estalvis.

INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES ON / OFF GRID CLAU EN MÀ

Una instal·lació fotovoltaica és aquella que genera electricitat a partir de la radiació incident sobre unes cèl·lules, generalment de silici. La instal·lació pot estar aïllada de la xarxa elèctrica (off grid) o connectada a la mateixa (on grid). Els canvis legislatius a Espanya fan que siguin molt interessants a nivell energètic, ambiental i econòmic aquest tipus d’instal·lacions, especialment les on grid.

SIE Enginyers, com a empresa acreditada de serveis energètics (ESE), incorpora un nou servei a la seva cartera, les instal·lacions fotovoltaiques clau en mà, amb la incorporació dels més innovadors sistemes i equips.

A més, SIE Enginyers gestiona les possibles ajudes públiques que poguessin estar obertes.

 • Estudi de producció energètica.
 • Estudi d’estalvi econòmic i amortització.
 • Instal·lació integral del sistema de generació fotovoltaica, amb o sense acumulació energètica.
 • Posada en marxa i ajust de la instal·lació.
 • Manteniment de la instal·lació.

INSTAL·LACIONS DE PUNTS DE CÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC

 • Punts de càrrega en estacionaments individuals.
 • Punts de càrrega en estacionaments col·lectius.
 • Punts de càrrega per a flotes de vehicles en empreses.
 • Gestió de consums energètics derivats en col·lectivitats.